Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.

Dasar Privasi

Kami telah mengguna pakai dasar privasi ini untuk menjelaskan maklumat yang boleh dikumpulkan di laman web kami, dengan mengakses, melayari atau menggunakan laman web DSPPA atau memberikan kami maklumat peribadi, seperti yang ditakrifkan di bawah, anda menandakan bahawa anda bersetuju dengan terma Dasar Privasi semasa kami seperti yang dipaparkan di halaman ini. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang istilah dalam Dasar Privasi ini, sila jangan mengakses, menyemak imbas atau menggunakan tapak atau memberikan maklumat peribadi kepada kami. Dasar Privasi ini tidak terpakai untuk pengumpulan maklumat kami dari sumber lain (kecuali dinyatakan khusus).

Laman web DSPPA yang anda masukkan dikendalikan oleh atau bagi pihak DSPPA Corporation. Kami mematuhi undang-undang dan peraturan mengenai perlindungan data peribadi dan meletakkan kepentingan penting dalam melindungi privasi anda. Dasar Privasi ini menetapkan jenis maklumat yang kami kumpulkan, dan bagaimana kami menggunakan dan mengurus maklumat tersebut.

Pengumpulan Maklumat Peribadi

"Maklumat Peribadi", seperti yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini, bermaksud maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi termasuk, tanpa batasan, nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda.

Apabila anda melawat laman web kami, anda mungkin diminta untuk maklumat peribadi untuk membolehkan anda memesan produk atau perkhidmatan DSPPA, mengambil bahagian dalam perkhidmatan promosi jualan atau pertandingan hadiah, menjawab soal selidik atau pertanyaan melalui e-mel dll.

Kami tidak akan mengumpulkan apa-apa maklumat peribadi melainkan jika dan sehingga anda memberikan maklumat tersebut kepada kami secara sukarela. Apabila anda memberi kami maklumat peribadi, anda membenarkan kami menggunakan maklumat tersebut mengikut syarat Dasar Privasi ini.

Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang istilah dalam Dasar Privasi ini, sila jangan berikan maklumat peribadi anda kepada kami. Perkhidmatan tertentu mungkin dikondisikan dengan penyediaan maklumat peribadi anda.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

Sebarang maklumat peribadi yang anda berikan akan digunakan untuk memenuhi permintaan anda seperti penghantaran produk DSPPA, brosur, majalah, dan lain-lain dan menawarkan perkhidmatan tertentu. Kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghubungi anda mengenai produk dan perkhidmatan lain yang mungkin menarik minat anda. Sekiranya anda tidak mahu dihubungi oleh kami mengenai produk atau perkhidmatan lain yang mungkin menarik kepada anda, anda boleh meminta kami mengehadkan hubungan kami dengan anda kepada tujuan yang anda berikan maklumat peribadi anda.

Kuki

Cookies adalah fail atau potongan maklumat yang mungkin disimpan pada pemacu cakera keras komputer anda apabila anda melawat laman web. Kami menggunakan kuki sebagai alat untuk membolehkan kami menyesuaikan pengalaman anda agar lebih sesuai dengan minat dan keutamaan anda, atau untuk memudahkan anda mendaftar masuk untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Kebanyakan penyemak imbas pada mulanya ditetapkan untuk menerima cookies. Jika anda tidak mahu menerima kuki, anda boleh menetapkan komputer anda untuk menolak kuki atau untuk memberi amaran kepada anda apabila kuki disimpan. Jika anda enggan menggunakan kuki, keupayaan kami untuk memberi anda perkhidmatan peribadi akan terhad.

Bahagian maklumat peribadi

Kami tidak, secara dasarnya, berkongsi maklumat peribadi dengan mana-mana pihak ketiga, kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Dasar Privasi ini. Kami mungkin mengekalkan pihak ketiga bertindak sebagai agen kami untuk menganalisis data yang kami kumpulkan, termasuk maklumat peribadi, semata-mata untuk membantu kami meningkatkan produk, perkhidmatan dan laman web kami.

Jika tidak, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada syarikat pengedar yang menyampaikan produk DSPPA atau bahan lain dan ke bank yang memindahkan perbelanjaan dari akaun anda.

Selain itu, siasatan anda boleh diarahkan kepada pihak ketiga seperti syarikat kumpulan DSPPA untuk kemudahan anda bergantung kepada subjek pertanyaan anda. Pihak ketiga ini secara jelas dilarang menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda dengan cara lain.

Sila ambil perhatian bahawa kami akan melepaskan maklumat peribadi jika pada pendapat kami kami dikehendaki atau diberi kuasa untuk melakukannya oleh atau menurut undang-undang atau peraturan, atau oleh waran geledah, sepina, perintah mahkamah atau proses undang-undang lain.

Perubahan dalam Dasar Kami

Kami berhak untuk mengubah atau membuang Dasar Privasi ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Apabila kami membuat apa-apa perubahan kepada Dasar Privasi ini, kami akan menyiarkan perubahan di sini. Oleh itu, kami menasihatkan anda untuk melawat laman ini dengan kerap untuk dimaklumkan. Apabila anda menggunakan perkhidmatan kami selepas perubahan Dasar Privasi ini, anda menandakan bahawa anda bersetuju dengan perubahan Dasar Privasi ini.

Siapa yang hendak menghubungi

Sila tulis kepada kami dari halaman Pertanyaan dalam halaman Hubungi kami atau laman web khidmat sokongan pelanggan lain yang dikaitkan dengan tapak web yang anda gunakan perkhidmatan kami jika anda mempunyai sebarang komen atau soalan mengenai Dasar Privasi atau permintaan ini untuk membetulkan, menambah, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda. Sebelum kami menerima tawaran anda untuk membetulkan, menambah, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi, kami boleh mengesahkan identiti anda untuk menghalang maklumat peribadi daripada diubah secara tidak sah.

  • Tel:+86 20 28340886
  • E-mel:export@dsppa.com
  • ADDRESS:Jianggao Town, Daerah Baiyun, Guangzhou, China