Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.
Integrated  Mixer AmplifierWaterproof Column Speakerdsppa china digital column speakermag808 digital audio matrix pa systemDigital Conference System
  • Tel:+86 20 28340886
  • Fax:+86 20 81305947
  • E-mel:export@dsppa.com
  • ADDRESS:Jianggao Town, Daerah Baiyun, Guangzhou, China